Category: RES Videos

Kandidat za daljinsko grejanje

Film je izrađen u okviru projekta “Dobra klima za razvoj – učešće lokalnih samouprava i civilnog društva u kreiranju nacionalne klimatske politike u procesu pristupanja EU”. Dajmo priliku lokalnom kandidatu!

Izlaz iz energetskog siromaštva

Energetsko siromaštvo u domaćinstvu se javlja kada niste u stanju da zagrejete svoje domaćinstvo na odgovarajući način ili da sebi priuštite odgovarajući komfor koji obezbeđuje zdravlje i normalne životne aktivnosti.…