Energetsko siromaštvo u domaćinstvu se javlja kada niste u stanju da zagrejete svoje domaćinstvo na odgovarajući način ili da sebi priuštite odgovarajući komfor koji obezbeđuje zdravlje i normalne životne aktivnosti.

Pitanje energetskog siromaštva nije samo pitanje novca. Ljudi koji se nalaze u stanju da im je na raspolaganju, primera radi, neefikasan uređaj za sagorevanje ogrevnog drveta, mogu imati i natprosečne prihode ali će njihovi troškovi biti visoki. Takođe, zagađenje pogađa svakoga u okolini osoba u situaciji energetskog siromaštva.

Kako bolje iskoristiti javni novac za rešavanje pitanja energetskog siromaštva?