Category: RES Videos

Kandidat za daljinsko grejanje

Film je izrađen u okviru projekta “Dobra klima za razvoj – učešće lokalnih samouprava i civilnog društva u kreiranju nacionalne klimatske politike u procesu pristupanja EU”. Dajmo priliku lokalnom kandidatu!