Gradovi i opštine širom Srbije troše puno novca na energente, a posebno za javne zgrade poput škola, bolnica i slično.

Racionalne potrošnje energije zahteva periodične energetske preglede zgrada, dijagnostiku i terapije, od promena (energetskih) navika do „hirurških“ intervencija.

Da li znate šta takav pregled podrazumeva?

Da li ste već otvorili „energetski karton“ u nekom od vaših javnih objekata?