Month: December 2018

Bačvani dobre energije

Bačvani dobre energije su se okupili na obuci pod nazivom „Energetski pregledi i optimizacija rada javnih objekata“, sa ciljem da se razmeni dobra energija i dobro znanje. Obuka je održana…

Mnogo je kume

Danas 12. decembra u 11 časova i 20 minuta 24 časovna koncentracija sitnih, odvratnih, zlih, PM2.5 čestica u gradu Valjevu, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine je prešla broj…