Energetski konsalting

Usluga energetskog konsaltinga tokom kompletnog procesa izgradnje objekta

Priprema i podrška za realizaciju JPP

fasada

Konsultantske usluge u vezi sa gradnjom i rekonstrucijom objekata prema principima energetske efikasnosti

merenje

Konsultantske usluge u procesu implementacije sistema energetskog menadžmenta i uvođenju standarda ISO 50001

Nikola i Zeljko

Treninzi i edukacija