Category: Brochures

Dobra klima za razvoj

Lokalna samouprava ima višestruke uloge u procesima proizvodnje i potrošenje energije na lokalnom nivou. Sasvim je moguće da lokalna samouprava u svojim različitim licima ima suprotstavljene interese po istim pitanjima.…

Energetske zadruge

Kome pripada energija? Postoje različiti modeli zajedničkog vlasništva, različita shvatanja zajednice i različiti oblici povezanosti između proizvodnje i potrošnje. Projekti mogu biti u potpunosti u privatnom posedu ili javnom. Proizvedena…