Category: Reports

Pandemija tržišnih cena

Programski direktor RES fondacije Aleksandar Macura je pisao za platformu Okruženje o nedostacima pojedinih oblika proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Predmet kritike bili su pre svega male hidroelektrane i…