RES fondacija organizovala je radni sastanak u četvrtak, 8. aprila, od 10 do 12 časova, na kojem smo okupili profesionalce iz resornog ministarstva, NVO sektora, razvojnih partnera, tj. donatorskih organizacija, sa ciljem da zajednički:

a) prodiskutujemo o problemu široko rasprostranjene upotrebe neefikasnih peći na čvrsta goriva u domaćinstvima širom Srbije i

b) definišemo smernice za koncipiranje buduće šeme za masovnu zamenu ovih uređaja.

U nastavku možete preuzeti prezentaciju “Pamet u peć” sa izabranim pokazateljima u vezi sa glavnim uređajima za grejanje, kao i goriva za grejanje koja koriste domaćinstva u Republici Srbiji. Podaci su prikupljeni putem terenskog istraživanja metodom lice u lice 2020. godine. Istraživanje je sprovela RES fondacija u saradnji sa SIPRU i UN Women.

Radni sastanak je organizovan u okviru projekta “Partnerstvo za pametne peći” koji finansiraju Vlada Austrije, Evropska kimatska fondacija i Fond braće Rokfeler, a sprovodi RES fondacija.