July 2018-December 2018

Izrada Strategije u vezi sa upravljanjem energijom “Program energetske efikasnosti Grada Subotice 2019-2020”.