Tag: #RenewableEnergy

Pandemija tržišnih cena

Programski direktor RES fondacije Aleksandar Macura je pisao za platformu Okruženje o nedostacima pojedinih oblika proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Predmet kritike bili su pre svega male hidroelektrane i…

Javna diskusija Bački Monoštor

U prethodnom periodu vršili smo procenu solarnog potencijala i energetskog profila javnog sektora zajednice Bačkog Monoštora. Proces terenskog istraživanja je završen, te smo u petak 21. juna, organizovali javnu diskusiju…