Tag: #ClimateChange

Javna diskusija Bački Monoštor

U prethodnom periodu vršili smo procenu solarnog potencijala i energetskog profila javnog sektora zajednice Bačkog Monoštora. Proces terenskog istraživanja je završen, te smo u petak 21. juna, organizovali javnu diskusiju…