U četvrtak 15.marta, direktor opštinske administracije Saša Sekulić i Aleksandar Macura iz RES fondacije, potpisali su „Sporazum o saradnji na uspostavljanju delotvornog sistema energetskog menadžmenta u opštini Gračanica“. Realizacija ovog sporazuma će obezbediti kvalitetno planiranje i upravljanje energijom u Gračanici, na dobrobit njenih građana i lokalne životne sredine.

Potpisivanje Sporazuma o uspostavljanju efikasnog sistema upravljanja energijom.

Kvalitetno upravljanje energijom u Gračanici doprineće smanjenju zagađenja životne sredine, adaptaciji na klimatske promene kao i uspostavljanju pouzdanog, funkcionalnog i transparentnog sistema energetske efikasnosti.

Uz stručnu podršku partnera iz RES fondacije, pouzdanog partnera lokalnim samoupravama u unapređenju vitalnosti lokalnog razvoja, biće omogućeno da sve pogodnosti koje sistem energetskog menadžmenta donosi u Gračanici, budu iskorišćene na najbolji mogući način, uz upotrebu lokalno dostupnih resursa, što se pre svega odnosi na obnovljve izvore energije i zaštitu životne sredine.

RES fondacija sa partnerima iz Gračanice posle energetskog pregleda bolnice u Gračanici.